Zaj a kereskedelemben


A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét. A zajmérés csak hitelesített és 1.

zaj a kereskedelemben

Meglévő — zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkező — vendéglátó egység üzemeltetőjének zaj a kereskedelemben történő változás esetén, amennyiben a zajforrások, valamint azok területén és hatásterületén a körülmények változatlanok, a zajvizsgálati jelentés helyett a zajforrás változatlanságáról szóló nyilatkozat is benyújtható. Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a    a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy b    a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

zaj a kereskedelemben

A zajvizsgálati jelentésben foglaltak ellenőrzése nem terjed ki a vendéglátó egységben, vagy annak környezetében tartózkodó személyek által okozott zajra! Épületek, építmények építése A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a    egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, b    építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépésének okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit. Letölthető nyomtatványok:.

zaj a kereskedelemben