Token explorer


Access Control in Azure Data Explorer is based on two key factors.

token explorer

Hitelesítés : Ellenőrzi a kérést kezdeményező rendszerbiztonsági tag identitását Authentication : Validates the identity of the security principal making a request Engedélyezés : Ellenőrzi, hogy a token explorer kezdeményező rendszerbiztonsági tag számára engedélyezett-e a célerőforrásra irányuló kérés kezdeményezése Authorization : Validates that the security principal making a request is permitted to make token explorer request on the target resource Az Azure Data Explorer-fürtre, -adatbázisra vagy -táblára irányuló lekérdezésnek vagy vezérlési parancsnak sikeresen át kell esnie a hitelesítésen és az engedélyezésen.

A query or a control command on an Azure Data Explorer cluster, database, or table, must pass both authentication and authorization checks. It can authenticate security principals or federate with other identity providers. Többféle hitelesítési forgatókönyvet is támogat.

It token explorer a number of token explorer scenarios.

Олвину было страшно интересно, что же происходит с рекой дальше, через какие подземные пещеры лежит ее путь, прежде чем ей снова выйти на свет дня. Возможно, изчезнувшие океаны Земли все еще существовали -- глубоко внизу, в вечной тьме, и эта древняя река все еще слышит зов, который влечет ее к морю. Несколько секунд Хилвар стоял, глядя на водоворот и на изломанную землю за. Затем он кивнул на проход в скалах. Шалмирейн лежит вон в том направлении, -- уверенно проговорил он, Олвин не стал спрашивать, откуда это ему известно.

Felhasználóhitelesítés interaktív bejelentkezés : Az emberi résztvevők hitelesítésére szolgál. User authentication interactive sign-in : Used to authenticate human principals. Alkalmazáshitelesítés nem interaktív bejelentkezés : Olyan szolgáltatások és alkalmazások hitelesítésére szolgál, amelyeknek emberi felhasználó jelenléte nélkül kell futniuk és hitelesíteniük.

Application authentication non-interactive sign-in : Used to authenticate services and applications that have to run and authenticate with no human user present.

token explorer

FelhasználóhitelesítésUser authentication A felhasználó hitelesítése akkor történik meg, amikor a felhasználó elküldi a hitelesítő adatokat a következő helyre:User authentication is done when the user presents credentials to: Azure ADAzure AD Azure AD-vel együttműködő identitásszolgáltatóan identity provider that works with Azure AD Ha sikeres, a felhasználó egy biztonsági jogkivonatot kap, amely bemutatható az Azure Data Explorer szolgáltatásnak.

If successful, the user receives a security token that can be presented to the Azure Data Explorer service. Az Azure Data Explorer szolgáltatás nem token explorer, hogy a biztonsági jogkivonat beszerzése hogyan történt. The Azure Data Explorer service doesn't care how the security token was obtained.

token explorer

Csak azt ellenőrzi, hogy a jogkivonat érvényes-e, és milyen információkat helyezett el benne az Azure AD vagy az összevont identitásszolgáltató. It cares about whether the token token explorer valid and what information is put there by Azure Token explorer or the federated IdP. Az ügyféloldalon az Azure Data Explorer támogatja az interaktív hitelesítést, amelyben a Microsoft Authentication Library vagy egy hasonló kód kéri a felhasználót a hitelesítő adatok megadására.

token explorer

On the client side, Azure Data Explorer supports interactive authentication, where the Microsoft Authentication Library or similar code, requests the user to enter credentials. Támogatja továbbá a jogkivonat-alapú hitelesítést is, amelyben az Azure Data Explorert használó alkalmazás érvényes felhasználói jogkivonatot szerez be.

token explorer

It also supports token-based authentication, where the application using Azure Data Explorer obtains a valid user token. Az Azure Data Explorert használó alkalmazás egy másik szolgáltatásnak is beszerezhet érvényes felhasználói jogkivonatot.

The application that uses Azure Data Explorer can also obtain a valid user token for another service.

A Kusto hozzáférés-vezérlésének áttekintése – Azure Data Explorer | Microsoft Docs

A felhasználói jogkivonat csak akkor szerezhető be, ha az adott erőforrás és az Azure Data Explorer között megbízhatósági kapcsolat áll fenn. The user token is obtainable only if a trust relationship between that resource and Azure Data Explorer exists. A Kusto-ügyfélkódtárak használatával, valamint az Azure Data Explorerben az Azure AD-vel történő hitelesítéssel kapcsolatos további információért tekintse meg a Kusto kapcsolati sztringjeivel foglalkozó cikket. For more information, see Kusto connection strings for details on how to use the Kusto client libraries and authenticate by using Azure AD to Azure Data Explorer.

AlkalmazáshitelesítésApplication authentication Használja az Azure AD alkalmazáshitelesítési folyamatát, ha a kérések nem nincsenek egy adott felhasználóhoz társítva, vagy nem érhető el felhasználó a hitelesítő adatok megadásához. Use the Azure AD application authentication flow when requests aren't associated with a specific user or there's no user available to enter credentials.

A folyamatban az alkalmazás az Azure AD-ben vagy az összevont identitásszolgáltatóban a titkos kódok megadásával végez hitelesítést.

In the flow, the application authenticates to Azure AD or the federated IdP by presenting some secret hogyan válasszon számlát a metatrading kereskedelemhez. A különféle Azure Data Explorer-ügyfelek az alábbi forgatókönyveket támogatják.

The following scenarios are supported by the various Azure Data Explorer clients. Alkalmazáshitelesítés helyileg telepített X. Megjegyzés Az azonosító és a kulcs a felhasználónév és a jelszó megfelelőjeThe ID and key are the equivalent of a username and password Alkalmazáshitelesítés korábban beszerzett, érvényes, az Azure Data Explorernek kiadott Azure AD-jogkivonattal.

token explorer

Alkalmazáshitelesítés korábban beszerzett, érvényes, valamely más erőforrásnak kiadott Azure AD-jogkivonattal. Application authentication using a previously obtained valid Azure AD token, issued to some other resource.

Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével? Leírás visszafordítása angol Egyesült Államok nyelvre Fordítás With the Ethereum Block Explorer you can view all your Ethereum addresses in one overview. Check the balance, transactions and ERC20 tokens of any Ethereum address without having to login and without creating an account. Receive notifications when you send or receive tokens by activating this function per wallet on the token page. Or, if you need to send it by text, hit the options button of the wallet to copy it to your clipboard.

Ez a módszer csak akkor működik, ha az adott erőforrás és az Azure Data Explorer között megbízhatósági kapcsolat áll fenn.

This method will work if there's a trust relationship between that resource and Azure Data Explorer.

Visszajelzés

Microsoft Account MSA is the term used for all the Microsoft-managed non-organizational user accounts, such as hotmail.

A Kusto támogatja a felhasználóhitelesítést az MSA-k esetén a biztonsági csoportok koncepcióját nem használjaamelyeket az egyszerű felhasználónevük UPN azonosít. NET-kódtárának használatakor a hitelesítést úgy vezérelheti, ha megadja a hitelesítési módszert és a paramétereket a kapcsolati sztringben.

When using any of the Azure Data Explorer. NET libraries, authentication is controlled by specifying the authentication method and parameters in the connection string.

На востоке земля была затенена, и огромные озера стояли лужами еще более темной ночи. Но в направлении на запад воды плясали, струились, сверкали острыми бликами, посылая глазу цвета такой яркости и чистоты, о существовании которых Олвин и не подозревал. Найти Эрли оказалось нетрудно -- и это было к счастью, потому что дальше робот уже не мог вести корабль. Олвин ожидал этого и был даже несколько обрадован тем, что обнаружил хоть какой-то изъян во всемогуществе своего слуги.

Egy másik módszer az Ügyfélkérés tulajdonságai objektum tulajdonságainak beállítása. Another method is to set the properties on the client request properties object.

  1. Спросил Элвин.
  2. Мы не в восхищении от этой культуры и до некоторой степени даже рады, что те, кто стремился ускользнуть от нее, смогли это сделать.
  3. Gyors kereset 30

Például a microsoft. Auto, null. GetResult ; EngedélyezésAuthorization A rendszer mindegyik hitelesített résztvevőn engedélyezési ellenőrzést is végez, mielőtt engedélyezné nekik az Azure Data Explorer-erőforrásokra irányuló műveletek végrehajtását.

All authenticated principals undergo an authorization check before they may carry out an action on an Azure Data Explorer resource.

Account Options

Az Azure Data Explorer szerepköralapú hitelesítési modellt használahol a résztvevők egy vagy token explorer biztonsági szerepkörhöz tartoznak. Azure Data Explorer uses a role-based authorization modelwhere principals are ascribed to one or more security roles.

  • Hogyan keresnek pénzt a házi készítésű termékek
  • Длинные скаты по обе стороны вели к далекому полу.
  • Она, нисколько не колеблясь, секундой позже оказалась в проходе рядом с .
  • И, стряхнув наваждение, они снова погружались в жизнь и теплоту родного города, в долгий золотой век, начало которого уже затерялось во времени, а конец отстоял на еще более невообразимый срок.

Az engedélyezés akkor sikeres, ha a résztvevő valamelyik szerepköre engedélyezve lett. Authorization succeeds as long as one of the principal's roles is authorized. Az adatbázis-felhasználó szerepkör például a következőkre ad jogosultságot a rendszerbiztonsági tagoknak, felhasználóknak vagy szolgáltatásoknak:For example, the database user role grants security principals, users, or services, the right to: egy adott adatbázis adatainak az olvasásáraread the data of a particular database táblák létrehozására az adatbázisbancreate tables in the database függvények létrehozására az adatbázisbancreate functions in the database A rendszerbiztonsági tagok biztonsági szerepkörökhöz való társítása meghatározható külön-külön vagy az Azure AD-ben megadott biztonsági csoportokkal.

The association of security principals to security roles can be defined individually, or by using security groups that are defined in Azure AD. A parancsokat a szerepköralapú engedélyezési szabályok megadásával foglalkozó cikk ismerteti.

The commands are defined token explorer Setting role based authorization rules.