Pénzügyi függetlenségi aránya


Államtitkár Úr! Az MNB-ről szóló Egy jegybank akkor független, ha alapvető feladatát, a monetáris politikát úgy tudja kialakítani és gyakorolni, hogy azt külső szervezetek vagy személyek sem közvetve, sem közvetlenül ne befolyásolhassák. Az elnöki széket Gyimóthy Géza, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.

Az autonómiához. A pénzügyi stabilitás arányai

A függetlenség azt is megköveteli, hogy ne legyen retorzió akkor, ha a jegybank a személyeknek, szervezeteknek nem tetsző monetáris politikát alakít ki és valósít meg. A törvényjavaslat jogi függetlenséget létrehozhat, de ez önmagában nem biztosítja az MNB vagy a jegybank tényleges függetlenségét. Ebben a kormányzati ciklusban sajnos volt arra példa, hogy a kormány megpróbálta a jegybank elnökének személyét túlzottan bírálni - nagyon finoman fejezem ki magam - ami kedvezőtlen hatást váltott ki a nemzetközi pénzvilágban.

S ebben egyetértünk, nem lehet a jegybank állam az államban. A függetlenség nem önmagáért való, nem l'art pour l'art függetlenség. A történelem azt igazolja, hogy a jogi és a tényleges jegybanki függetlenséget élvező jegybankok monetáris politikájukkal eredményesebben tudnak tevékenykedni legfontosabb céljuk, a pénzerózió, az infláció csökkentése pénzügyi függetlenségi aránya. A törvényjavaslat az európai közösségi követelményre hivatkozva megállapítja, pénzügyi függetlenségi aránya a jegybank nem kérhet és nem fogadhat el semmiféle instrukciót a kormányzati szféra intézményeitől a feladatai ellátásával kapcsolatban.

Ez helyénvaló megállapítás, de nehezen kerülhető el az, hogy a kormánynak ne legyenek "súgói" a saját, sokszor rövid távú politikai és gazdasági érdekek érvényesítése céljából. Ha a jegybank vezetői erős, jó szakmai alapon álló egyéniségek, akkor az úgymond "súgás" hiábavaló.

Az európai hatalmak és a gyarmatok, az észak amerikai gyarmatok függetlenségi harca

A média vigyázó szeme is segíthet a jegybanki függetlenség megvalósításában. Szakmai berkekben közismert, hogy a személyi, működési és pénzügyi függetlenség igen lényeges a jegybankok számára.

Ennyi pénz kell az anyagi függetlenséghez! - ARANYTOJÁS

Ha ezek közül csak egy függetlenség nem érvényesül, akkor a jegybank nem tekinthető függetlennek. A személyi függetlenség azt igényli, hogy a jegybank összes vezetője biztos szakmai alapon álljon, és döntéseiket semmilyen napi politikai széljárás ne befolyásolja. Ezt a törvényjavaslat önmagában nem képes megvalósítani.

  • Hogyan lehet kereskedni a bináris opciós trendvonalakkal
  • Pénzügyi autonómia aránya. Az autonómia aránya jelzi a vállalat pénzügyi helyzetének stabilitását
  • Otthoni munkát keresek

A pénzügyi függetlenség megköveteli, hogy a jegybank a működéséhez szükséges különböző forrásokhoz automatikusan jusson hozzá, és ne legyen függőségi viszonyban a központi költségvetéssel. Az előbb már említett működési vagy monetáris függetlenség véleményem szerint a jegybank legfontosabb céljának, az infláció mérséklésének csökkentését jelenti.

Az infláció csökkenésének oltárán azonban növekedési célok is sérülhetnek. A pénzerózió csökkenése igen fontos nemzetgazdasági érdek, mert a vágtató inflációnak igen sok negatív hatása van.

Az előbb kettőről már szóltam, de egy-kettőt még megemlítek. Vágtató inflációban - nem beszélve a hiperinflációról, ami már az infláció csúcsa - a gazdagok gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek, így pénzügyi függetlenségi aránya a költségvetés terhe.

Vágtató inflációban csökken a megtakarítás.

mi az alkalmazotti opció hogyan kell helyesen meghúzni a trendvonalat

Az infláció hatására veszítenek a bérből és fizetésből élők, és nyernek a reáljavakkal rendelkezők. Inflációban túlzott mértékűvé válik a készpénzkezelés; azt hiszem, Samuelson mondja, hogy a cipő koptatásának nagy korszaka ez.

Az adóalanyok könnyebben kerülnek magasabb adósávba - ezt a magyar adózók is elszenvedhetik. Igen lényeges az is, hogy infláció esetén az árak információs hatása megszűnik - erről már szóltam az előbb, nem akarom részletezni - s az inflációban a vállalkozók rövid távú gondolkodásra állnak át, nincs stratégiai fejlesztés, vagy csak igen kevés, így nehéz a szerkezetváltás is.

Inflációban igen jelentősek a gazdasági költségek, bizonytalanná válnak a jövőre vonatkozó gazdasági döntések. A tőkebefektetések nagyobb arányban áramlanak inflációban a pénzügyi szektorba, így kevésbé hatékony az erőforrás-allokáció.

Ezen tények egyértelműen igazolják, hogy a monetáris politika legfontosabb célja véleményem szerint az árstabilitás megteremtése és biztosítása, de még egyszer hozzáteszem, hogy másoknak is vannak feladatai ezen a területen, nemcsak a jegybanknak.

ahol pénzt lehet keresni őrségben bináris opció 1000r rel

A monetáris politika a pénzkínálat szabályozását és ezzel az antiinflációs politikát jelenti. Direkt eszközei köztudottan a kamat és a kihelyezhető hitel, de indirekt eszközei is jól ismertek, a tartalékráta, a refinanszírozási politika, a rediszkontár-politika, a kamatpolitika, a nyílt piaci műveletek és az úgynevezett erkölcsi ráhatás.

Ezekről most nem akarok részletesen szólni, de hozzáteszem, hogy a pénzügyi függetlenségi aránya bármilyen jó monetáris - ezen belül például bármilyen jó refinanszírozási - politikát folytat, az nem biztos, hogy eredményes az infláció szempontjából. Mert ha például a jegybank a hitelkeretet növeli, akkor természetesen nő a kereskedelmi bank hitelkihelyezési lehetősége is.

A pénzügyi függetlenségről

Ez igaz, de tények igazolják a nemzetközi gyakorlatban, hogy ezt a politikát a kereskedelmi bankok a különböző bankközi piacokon semlegesíteni tudják. Az előbb említett monetáris eszközök közül a leggyorsabban ható az úgynevezett nyílt piaci művelet, ami az állampapírok adásvételét jelenti, így a pénz mennyisége azonnal megváltozhat. Ezek a monetáris eszközök - mint ahogy mondtam - nem mindig hatékonyak.

Az egyik neves közgazdász nagyszerűen fogalmaz, amikor azt mondja - lehet, hogy ezt annak idején már államtitkár úrnak is mondtam - hogy az állatokat a folyóhoz lehet terelni, de nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy igyanak. Magyarul: különböző monetáris eszközökkel hiába próbál a jegybank kedvező helyzetet teremteni a vállalkozók számára azért, hogy pénzhez jussanak, ha a piaci viszonyok olyanok, hogy nem érdemes felvenni ezt a hitelt, akkor nyilván nem teszik meg.

Pénzügyi autonómia aránya. Az autonómia aránya jelzi a vállalat pénzügyi helyzetének stabilitását

Még egy dolgot hadd mondjak. Ha a világ jegybankjainak vagy különböző kereskedelmi bankjainak a tevékenységét megnézzük, azt láthatjuk, nem biztos, hogy az alacsony kamatlábbal kedvező eredményt lehet elérni azért, hogy a vállalkozók hitelt vegyenek fel. Japánban például hosszú ideig tudatosan magasan tartották a kamatlábat, hogy a japán vállalkozók erősen gondolják meg, milyen célra vesznek fel hitelt.

Végső soron szerintem ebben a törvényjavaslatban a legfontosabb feladata a monetáris tanácsnak lesz, és a monetáris tanácsnak olyan szakemberekből kell pénzügyi függetlenségi aránya, akik a mihez hasonlíthat egy opció valamennyi rezdülésére gyorsan tudnak reagálni, és közben hosszú távra is tudnak különböző döntéseket hozni. Ezekkel a gondolatokkal azt igyekeztem bizonyítani, hogy milyen nehéz a jegybank számára eredményes monetáris politikát megvalósítani.

Ezért mindenkinek kötelessége azon feltételek megteremtése, hogy a jegybank csak szakmai alapon, rövid távú politikai és gazdasági az internetes keresetek statisztikája mellőzve, hosszú távú érdekeket képviseljen tevékenysége során a nemzetgazdaság javára.

Köszönöm szépen.

bináris opciók sablonok röviden a bináris opciókról