Pénzkezelési szabályok a kereskedelemben, A pénztáros feladatai, a vásárlás ellenértékének elszámolására vonatkozó szabályok -


Egyéni vállalkozóként az alapnyilvántartásában - kivéve bevételi nyilvántartás - kell nyilvántartani a vállalkozásod vagyonának részét képező készpénz és az azt helyettesítő eszközöket. Ennek keretében kell rögzíteni a házipénztár naptári év első napján fennálló összegét és az abban a naptári évben történt változásokat.

A pénztáros feladatai, a vásárlás ellenértékének elszámolására vonatkozó szabályok -

Ha egyéni vállalkozóként bevételi nyilvántartás vezetésére vagy kötelezett, akkor nem pénzkezelési szabályok a kereskedelemben házipénztárt készítened. Tehát például katásoknak, akiknek bevételi nyilvántartást kell vezetniük. Azaz a házipénztár az alapnyilvántartás részeként kerül vezetésre.

Mikor nem kell házipénztárt vezetned egyéni vállalkozóként?

A házipénztár helyes vezetése és kezelése

Milyen formai követelményei vannak a házipénztár vezetésének? Nincs pontosan meghatározva, hogy az ún. A jogszabály nem ír elő szigorú formai feltételeket a bevételek és kiadások tételes rögzítésére. Használhatsz időszaki pénztárjelentés nyomtatványt, valamint bevételi- és kiadási pénztárbizonylat nyomtatványt.

pénzkezelési szabályok a kereskedelemben

Ezeket kézzel kell kitöltened. Vagy választhatsz olyan könyvelő programot, mely képes a házipénztár kezelésére, ezzel jelentős időt és energiát spórolhatsz magadnak. A házipénztár vezetése excelben több szempontból sem a legjobb megoldás. Nem tudsz pénztárbizonylatokat kiállítani vele, mivel a szigorú számadás alá vonás kötelezettsége nem teljesíthető.

Mikor kell pénztárbizonylatot kiállítani? Amennyiben a készpénzes pénzkezelési szabályok a kereskedelemben számla készült, nem szükséges a pénztárbizonylat készítése. Kivéve abban az esetben, ha a pénzkezelési szabályzat ezt előírja. Egyéb esetekben a bejövő és kimenő készpénzes mozgások igazolására szigorú számadású pénztárbizonylat készítésére van szükség.

Házipénztár a gyakorlatban Nagyon gyakori a vállalkozások életében, hogy a házipénztárban található valós összeg nem egyezik azzal, ami papíron létezik.

pénzkezelési szabályok a kereskedelemben

Hogyan történik az adminisztráció? Tegyük fel, hogy X Kft. Ehhez előzetesen céges bankkártyával A A mobiltelefon vásárlásról készpénzfizetési számla készül, melyet a házipénztárhoz kell csatolni.

Munkakörök a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Ha a pénzkezelési szabályzat előírja, szükség van kiadási pénztárbizonylat készítésére is. Amennyiben a pénzmozgások nincsenek szabályszerűen dokumentálva, akkor a tényleges pénzállománytól eltérő lesz a házipénztár egyenlege.

pénzkezelési szabályok a kereskedelemben

Ez viszont súlyos jogsértés. Lehet-e negatív a házipénztár? A negatív előjelű házipénztár a jogszabályokat tekintve nem létező kategória.

A számla kiállításának és kezelésének szabályai. A vásárlás összegét készpénzfizetési számla adása esetén is be kell ütni a pénztárgépbe. A gépi nyugtát ilyenkor nem a vevő kapja, hanem azt az áfás számla másodpéldányához csatolva meg kell őrizni. A pénztáros anyagi felelőssége: Akit a pénztár kezelésével bíztak meg, akár állandó, akár ideiglenes jelleggel az általa kezelt pénzért anyagi felelősséggel tartozik.

Nem létező készpénzből ugyanis nem lehet készpénzben kiadást finanszírozni. Ha a házipénztár bármely időpontban negatív előjelű egyenleget tartalmaz, akkor annak vezetése jogsértően történt. Ugyanakkor a negatív házipénztár gyakori probléma a vállalkozások életében.

pénzkezelési szabályok a kereskedelemben

Mikor fordul elő ez a helyzet? Például akkor, amikor a vállalkozás pénze és a cég egyik tagjának saját pénze keveredik.

Yakin Mau Beli Redmi Note 9? Coba liat Redmi Note 8 Pro dulu..

Tegyük fel, a vállalkozó készpénzért vásárol valamit saját pénzéből, amiről céges számlát kér. Ezt a számlát továbbítja a könyvelőnek. A probléma az, hogy tényleges pénzmozgás nem történt a házipénztárban, viszont a készpénzes számlával papíron csökkent a házipénztár egyenlege. Azonban ezt megelőzően nyilvántartott egyenleg erre egyáltalán nem, illetve csak részben ad fedezetet. Ebből jól látszik, hogy könnyen kialakulhat negatív egyenleg, ha a készpénzes beszerzési számlák összege meghaladja a házipénztár korábbi egyenlegét Negatív előjelű házipénztár a következőt jelenti: a a nyilvántartásban rögzített kiadás ténylegesen nem történt meg; vagy b a nyilvántartásban a készpénzben megszerzett bevétel, vagy más jogcímen kapott készpénz nem került rögzítésre; Hogy néz ki helyesen a házipénztár vezetése?

A számviteli törvény a házipénztár helyes vezetésével kapcsolatban az alábbi követelményeket fogalmazza meg: a készpénzben, készpénz-helyettesítő fizetési eszközökben pl. Rábízhatjuk a könyvelőre is?

A pénztáros feladatai, a vásárlás ellenértékének elszámolására vonatkozó szabályok

Mivel egy külső könyvelő nem vesz részt a vállalkozás napi munkájában, a vállalkozás tevékenységével összefüggő bizonylatokat csak utólag kapja meg.

Emiatt nem érvényesülhet a házipénztár naprakész vezetésének követelménye, tehát külső könyvelő azt nem végezheti.

Megszervezi az üzletben a készletezést, árutárolást Felel az értékesítés zökkenőmentes lebonyolításáért Gondoskodik a szükséges gépekről, berendezésekről Biztosítja a megfelelő létszámú dolgozót Megszervezi beosztottjai pénzkezelési szabályok a kereskedelemben 5 5 Eladó feladatai üzlettől függően: Lebonyolítja az értékesítést fogadja a vevőt, árut ajánl, kiszolgál, csomagol stb. Tájékoztatja a keresletről a boltvezetőt Szerepet vállal az áruátvételben Elhelyezi otthoni munka lodiban beérkezett árukat a raktárban Előkészíti az árucikket az eladásra Kihelyezi az árucikkeket az eladótérbe Előkészíti az értékesítéshez szükséges anyagokat Gondot fordít a bolti gépek és berendezések szakszerű kezelésére, megóvására Tisztán tartja a munkahelyét Ellát pénztárosi feladatokat Adminisztratív feladatai is vannak: Garancialevél kitöltése Vevőreklamációk esetén jegyzőkönyv felvétele 6 A pénztáros A kisebb üzletekben az eladó és a pénztáros személye azonos, ami nem nevezhető kívánatosnak higiéniai szempontból, hiszen nem szerencsés, ha a pénzt, és az élelmiszert egyazon személy kezeli. Több szempontból is előnyös, ha a két feladatkör elkülönül egymástól: az eladó több figyelmet tud fordítani a vevőkre, és egyéb feladataira, a pénztáros gyorsabban végzi az ellenérték elszámolását, ezáltal nő az üzlet áteresztőképessége. Szigorú szabályokat kell betartania: A pénztárban csak a pénztáros, esetenként a boltvezető tartózkodhat A kasszában csak a bolt bevétele lehet Ha munkaidőben elhagyja a pénztárat, akkor azt le kell zárni. Köteles alkalmazni a szigorú biztonsági előírásokat a pénz kezelésekor és elszállításánál.

A vállalkozás vezetőjének feladata biztosítani, hogy a házipénztárt a számviteli szabályoknak megfelelően házon belül vezessék. Egyéni vállalkozó esetében a házipénztár vezetése az alapnyilvántartás keretében történik.

pénzkezelési szabályok a kereskedelemben

Ezt viszont külső könyvelő is vezetheti. Hogyan tudunk szabályosan csökkenteni vagy növelni a házipénztárban tárolt összegen? A házipénztárban lévő összegből csak megfelelő jogcím alapján lehet kifizetést teljesíteni, vagyis csökkenteni a házipénztár készpénzállományát.

pénzkezelési szabályok a kereskedelemben

A házipénztárból csakis jogszabályba nem ütköző kifizetéseket lehet végrehajtani. Melyek a legjellemzőbb jogcímek?