Internetes keresetekről szóló vélemények,


Hivatalos statisztikai tevékenység: ig a minisztérium hivatalos statisztikai adatokat az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program a továbbiakban: OSAP alapján a bérekre, keresetekre, közfoglalkoztatottakra, továbbá a munkabalesetekre vonatkozóan gyűjtött.

Full EC poultry farm with nipple drinkers.

A megfigyelési körébe tartozik a versenyszféra, a költségvetési intézmények és a nonprofit szektor. A mintavételi eljárás megfelelt a KSH intézményi statisztikájában alkalmazott módszernek. A költségvetési szektorra vonatkozó adatokat a Magyar Államkincstár szolgáltatja.

internetes keresetekről szóló vélemények

A vállalkozói, illetve nonprofit szektorban és a költségvetési szférában gyakorlatilag azonos az adatfelvétel tartalma 26 változó és vonatkozási időszaka május hóa kereset összetevőinek fogalmaiban használatos eltérések miatt azonban külön adatlap és kitöltési útmutató készült a két kör számára. Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre: Az Egyéni bérek illetmények és keresetek adatfelvétel legfontosabb eredményei a bruttó havi alapbér, átlagkereset és munkajövedelem adatait, valamint ezek szerkezetét tartalmazzák a következő bontásokban: szektorok, nem, terület, korcsoport, foglalkozás FEORágazatok TEÁORiskolai végzettség, intézményi létszám kategória, tulajdonosi összetétel, munkaköri csoportok, költségvetési szférában: illetménykategóriák.

internetes keresetekről szóló vélemények

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége: óta az adatgyűjtés főbb adatai évente kerülnek publikálásra. Az idősoros adatok ig visszamenően is elérhetők. Az adatgyűjtés módszertana: Az Adattár különlegessége az összehasonlító bér internetes keresetekről szóló vélemények kereseti index, amely a módszertani részben leírtak szerint a versenyszféra és a költségvetési szektor megfeleltetett foglalkoztatottainak kereseti aránya.

internetes keresetekről szóló vélemények

Az Adattár tábláinak egy része a megfeleltetett munkavállalókról tartalmaz ágak, nemenkénti stb.