Gyors pénzrendszerek


Magánpénzrendszer vagy közpénzrendszer?

gyors pénzrendszerek

A világot veszélyeztető globalizációval nem az a baj, hogy az egész földgolyót átfogó folyamat, hanem az, hogy a magánkézbe került monetáris hatalmat és a pénzvagyon tulajdonosok kamatszedési monopóliumát teszi globálissá. Ki kell mondani, hogy a fejlett nyugati világ pénzrendszere rossz, a benne működő kamatmechanizmus világszerte és országokon belül is folyamatosan és egyre igazságtalanabbul újraosztja a javakat, növeli a szegénységet, a munkanélküliséget és milliók mérhetetlen szenvedésével jár.

Ez a rendszer nem azért terjedt el, mert jó, hanem mert jól szolgálja kialakítóinak határokat és korlátokat nem tűrő gazdagodási és hatalmi igényeit.

  1. Kereskedési bajnokság
  2. Sőt közvetett összefüggései révén ez a rendszer felelős a túlnépesedésért is.
  3. A jelenlegi globális kapitalista rendszer és a fogyasztói társadalom nem fenntartható.
  4. Lásd még: Fémpénznemek listája Amikor a nemesfém általánosan elfogadott lett a mérhetőségért pénzérmék formájában használták.
  5. Pénz – Wikipédia
  6. A pénz fogalma, pénzrendszerek fejlődése | donattila.hu
  7. Az ideális pénzrendszer 4. – Megtakarítási válság | alapblog

A fejlett ipari országok lakói nem ezen magán pénzmonopólium miatt, hanem ennek ellenére élnek még viszonylagos jólétben. A kamatszedő magánpénzrendszerben élő államok már elveszítették a pénzkibocsátás és a nemzeti valuta feletti ellenőrzési jogukat.

gyors pénzrendszerek

Erről a jogról ezeket mondta Ábrahám Lincoln, az Egyesült Államok A pénzteremtés és kibocsátás privilégiuma nemcsak a kormány legfontosabb előjoga, de ez egyben a kormány legnagyobb alkotási lehetősége.

Ezen elvek elfogadásával kielégíthető a már régóta áhított igény egy egységes közvetítő közeg iránt.

Az igazságos pénzrendszerről – Új Egyenlőség

Az adófizetők óriási összegű kamatokat takaríthatnak meg gyors pénzrendszerek. A közfeladatok finanszírozása és az államkincstár irányítása gyakorlati igazgatási feladattá válnak.

A pénz többé nem ura, hanem szolgálója lesz az emberiségnek. Mindennek tulajdonítják, kivéve igazi okozójának, a bankrendszernek Őszintén hiszem, hogy a bankok veszélyesebbek, mint a fegyverben álló hadseregek.

Alternatív pénzrendszerek és antikapitalista kísérletek - ZÖLD CSILLAG

Olyan pénzek elköltése befektetés címén, amit majd utódainknak kell megfizetni, nem egyéb, mint nagytételben szerencsejátékot űzni jövőnk rovására.

A kamatmentes pénzrendszer geselli modellje A kamatszedő magánpénzrendszer két legsúlyosabb fogyatékossága egyrészt, hogy kamat és kamatos kamat mechanizmus működik benne, másrészt, hogy közérdek helyett a pénzvagyon tulajdonosok szűk csoportjának a magánérdekeit szolgálja.

A tartós megoldást a felesleges kamatmechanizmus teljes kiiktatása és a kamatmentes közpénzrendszer bevezetése jelentené, ahogyan azt Silvio Gesell kidolgozta. Gesell abból indult ki, hogy a pénz közmegegyezés tárgya, állami törvényhozás útján újraszabályozható.

Az ideális pénzrendszer 4. – Megtakarítási válság

Olyan pénzrendszert kell bevezetni, amely nem teszi többé lehetővé veszteség nélkül a pénz felhalmozását. A pénztulajdonos ezáltal hasonló helyzetbe kerülne, mint minden más árunak a tulajdonosa, akinek minél előbb túl kell adnia áruján, ha el akarja kerülni veszteségeit.

gyors pénzrendszerek

A geselli új elvű, szabad-pénz forgását nem a kamat, hanem használati díj szedése biztosítja. A pénzkibocsátó Kincstár vagy Valutahivatal a hagyományos pénzt új, forgásbiztosított, azaz használati díjjal terhelt pénzre cseréli ki.

Új pénzrendszer állíthatná le a válsághullámokat? Kudor Emese A szabadpénz gyorsan forog, a kamat pedig nem az egyén, hanem a közösség vagyonát gyarapítja. Globálisan azonban szinte lehetetlen lenne bevezetni.

Ezt követően, szükség szerint, szabadpénz-bankjegyeket állít elő, amelyeket átad a kormánynak forgalomba hozatal végett. A Kincstár Valutahivatal szükség esetén be is vonja a bankjegyeket. Ez úgy is történhet, hogy a Kincstár nem, vagy csak részben pótolja a forgalomban lévő gyors pénzrendszerek - használati díj folytán előálló - havi értékvesztését.

A Statisztikai Hivatal jelezné a kincstárnak az árszínvonal alakulását, amely általános áremelkedés esetén pénzt von be és csökkenti a keresletet, árcsökkenés esetén pedig pénzt gyors pénzrendszerek ki és növeli a keresletet. Ezzel fenntartja a pénzrendszer egyensúlyát és kiküszöböli az inflációt és a deflációt. A kamat helyett ezután már a használati gyors pénzrendszerek a pénzforgalom motorja.

gyors pénzrendszerek

Síklaky így foglalja össze a geselli pénzreformtól várható hatásokat: "A pénzreform előtt a piaci kereslet a magán-pénzkészletektől, és ennek révén a pénztulajdonosok akaratától, hangulatától, szeszélyétől, nyereségvágyától, a spekulációtól függ, tehát a kereslet, és ezzel az általános árszint infláció közhatalmilag nem tartható kézben.

Ciklikus válságok léphetnek és lépnek fel.

Az igazságos pénzrendszerről

A pénzreform után a piaci kereslet a Valutahivatal által kibocsátott pénzmennyiségtől és a kereskedelmi "berendezések" által lehetővé tett legnagyobb forgási sebességtől függ, a magánpénzkészletek felolvadnak, így a kereslet és ezzel az általános árszint az infláció közhatalmilag jól kézben tartható. Megszűnnek a ciklikus válságok.

Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! A pénz fogalma, pénzrendszerek fejlődése A közgazdaságtudományok egyik központi kategóriája a pénz.

A kölcsönkínálat megnövekedése folytán a kamat lecsökken, tendenciában a nulláig, következésképpen - a lakosság vásárlóereje mintegy harmadával nő mivel a hagyományos pénzrendszerben az árak mintegy harmada kamat- az új vállalkozók piacralépési lehetősége, és általában a vállalkozói szabadság verseny megnő, megszűnnek a kihasználatlan kapacitások, felszívódik a munkanélküliség.

A pénzvagyon-tulajdonosokból vállalkozók lehetnek, vagy felélhetik vagyonukat.

gyors pénzrendszerek

Még azok a szakemberek is, akik elismerik Gesell nézeteinek a helyességét, megvalósítását gyors pénzrendszerek ellenérdekű fél - az államok feletti pénzhatalom szervezett hálózatának - a túlereje miatt utópiának minősítik.

Ezt az ellenvetést komolyan kell venni. Ezért indokolt egy átvezető megoldás felvázolása.

Kiszely Károly - A gyilkos kamat

Ez a köztes modell a kamatmechanizmust megtartó közpénzrendszer, amelyben a monetáris hatalom visszakerül a demokratikus legitimitással rendelkező törvényhozás és kormány kezébe.

Ennek keretében, alkotmányosan szabályozott módon, kizárólag a demokratikus állam erre feljogosított intézménye bocsáthatna ki pénzt. A költségvetés finanszírozása teljes egészében kamatmentes pénzzel történne, míg a kereskedelmi bankok és a gazdasági élet szereplői alacsony kamatra kapnának hitelt vagy közvetlenül a kincstártól vagy a kereskedelmi bankok közvetítésével. A kincstár által nyújtott hitelek után fizetett kamatok azonban kizárólag közcélra fordíthatók, a társadalom egészét gazdagítanák.

Magyarországon ma olyan magánpénzrendszer működik, amelyik történelmi okokból még számos átmeneti vonást őriz.

  • Pénzkereseti képesség mint minden tehetség
  • HOLD is a private partnership, independent from any financial institution.
  • GAZDASÁG A jelenlegi kereskedelmi bankrendszer növeli a gazdaság hitelterheit, igazságtalan elosztási hatásai vannak, nem a közjó felé tereli a beruházásokat, és növeli a gazdaság ingadozásait, válságait.