Forex nyitvatartási idő umea


Kruzslicz Ferenc Pécs, 3 Tartalomjegyzék 1. Data Mining nt Singapore Straits Index df Dow Jones Industrial Average tf Financial Times Index wdf-idf Wall Street Journal HP Bevezetés A gazdasági modelleknek valószínűleg a legfontosabb eleme az információ, amellyel a gazdasági szereplők rendelkeznek.

A közgazdaságtan embermodellje, a homo oeconomicus például minden információval rendelkezik ahhoz, hogy önérdekét legjobban szolgáló, racionális gazdasági döntését meghozza. Ezt az ideális gazdálkodót aztán olyan nagy gondolkodók kritizálták, mint Veblen, Keynes, Simon vagy Tversky, és az újabb modellek emberibb tulajdonságokat, képességeket kaptak.

Az új embermodell nem feltétlenül rendelkezik minden információval, nem mindig az önérdek vezérli, esetleg nincs tisztában azzal, mi mennyire szolgálja azt, viselkedése nem racionális jobb esetben korlátozottan racionális és az egyes szereplők döntései eltérhetnek. Az ilyen szereplők nem feltétlenül elszigetelten cselekednek, ki vannak téve a többiek befolyásoló hatásának, vagy egyenesen a szervezeti viselkedés keretei között zajlik a döntéshozási folyamat.

A piac működése az ilyen szereplők döntéseinek eredőjeként modellezhető, amiben számottevő a bizonytalanság.

algoritmikus kereskedés kezdőknek

Ez a piacon megfigyelt mennyiségek megmagyarázását is megnehezíti, és korlátokat szab azok előrejelzésének is. A kereslet, a kínálat és az ár közötti összefüggések átlátása különösen fontos a pénzügyi piacokon, ahol a reálgazdaság számára nélkülözhetetlen források allokációja történik. Ezek elsajátítása végső soron pénzben kifejezhető a rászánt idő haszonáldozati költsége, az információ várható értéke, az informatikai rendszerbe történő befektetés értéke, a kommunikációs infrastruktúra használatának díja, illetve a tranzakciós költségek alapján.

A felsorolást még tovább is lehetne folytatni, amiből látszik, hogy a befektetési döntések kérdésköre mennyire interdiszciplináris terület, amely a pénzügyön túlnyúlva a kommunikáció, az informatika, a matematika, a döntéstudomány és a pszichológia különböző ágaival érintkezik. Éppen ez a sokféle megközelítési lehetőség volt az, amely mindig is vonzott a téma iránt.

Ezek a megközelítések a befektetéshez szükséges információknak csak egy korlátozott körét vették forex nyitvatartási idő umea, nevezetesen a számszerű, főleg idősoros jellegű adatokat, mint a múltbéli árfolyamok vagy más eszközök árfolyamai, osztalékok, kamatlábak, árrések, technikai indikátorok és forgalmi adatok.

Pénzügyi tanulmányaimmal párhuzamosan végeztem a gazdasági szakfordító képzést, amelyre visszatekintve a gazdasági hírek fordítása mellett a szemantika és a fordítási hibák tanulmányozása máig érezhető nyomott hagyott munkásságomban.

Ekkor kezdett megfogalmazódni bennem a gondolat, hogy a gazdasági hírek tartalma bizonyos mértékben megérthető számítógép segítségével, és ezt integrálni lehet az árfolyamot magyarázó modellekbe is. A PhD-képzésre ezzel a témával jelentkeztem, és a doktori iskola megkezdésével párhuzamosan újabb módszertant sajátítottam el, a szövegbányászatot. Az es évek végén Wüthrich alkalmazta először a hírbányászatot a tőzsdén, ő és szerzőtársai a tőzsde nyitásáig megjelent összes hír alapján jelezték előre a tőzsdeindexnek a tőzsde zárásakor várható értékét Wüthrich, Cho, et al.

Egy-két évvel később Lavrenko már az individuális hírek és individuális részvények árfolyama közötti kapcsolatot modellezte, az előrejelzési időtáv pedig 0-tól 10 óráig terjedt Lavrenko et al. Thomas és Sycara hírek helyett tőzsdei fórumok hozzászólásaival kísérletezett, és genetikus algoritmussal behangolt szabályalapú rendszerével a következő napra készített előrejelzést.

Gidófalvi az eseményvizsgálat módszertan elemeit 1 építette be a szövegbányászati modellbe, ugyanakkor ezt individuális hírek szintjén tette. Az előrejelzés időtávjának megválasztását is vizsgálta, eredményei alapján a ±20 perces eseményablak volt a legmegfelelőbb. Koppel és Shtrimberg a hírek pozitív, illetve negatív hangulatát tanulmányozta, és az ezt meghatározó kifejezésekkel is foglalkozott.

A es évek közepén munkálkodott a témában Mittermayeraki 1 Az abnormális hozamok voltak a magyarázott változók.

lukoil opció

Ezzel nagyjából egy időben az e-markets Group nevű forex nyitvatartási idő umea vizsgálta a modellt a devizaárfolyamok előrejelzésére, és a fontos szakszavak kinyerése érdekében a hírkorpusz szavait egy általános korpusszal összevetve értékelte Zhang et al. A kutatási irányok áttekintése és rendszerezése után alakulhatott ki a dolgozat konkrét célkitűzése, hogy a szakirodalomhoz hozzáadott értékel bíró kutatási kérdések fogalmazódjanak meg.

A dolgozat a szöveges formában megjelent információknak a magyar tőzsdei részvényárfolyamokra gyakorolt hatását vizsgálja szövegbányászati módszertan segítségével. A disszertációt az empirikus művek közé sorolnám, melyek hipotézisei a hírekből kinyerhető információk és az árfolyamokban megnyilvánuló információk közötti kapcsolatra vonatkoznak. Így kerültek a dolgozatomba a kétnyelvű angol magyar vizsgálatok Groth hatására, a saját eredmények robusztusságának vizsgálata a különböző paraméterek és szövegreprezentációk megválasztására előbbihez hasonlóval nem találkoztam, utóbbi Schumaker hatására, valamint az időbeliség vizsgálata Lavrenko, Gidófalvi, részben Groth munkájához kapcsolódóan.

mennyit keresnek havi bináris opciókkal

Mielőtt a disszertációban megjelölt kérdésekkel kezdtem volna foglalkozni, több zsákutcába is belefutottam, melyekről pár sorban írnék itt a bevezetőben, hiszen ezek fontos szerepet játszottak a végső hipotéziseim és a kísérleti összeállítások kialakításában.

Az egyik ilyen a részvények összetévesztésével kapcsolatos kutatásom volt. Amikor a jelentősebb tőzsdei hírbányászattal foglalkozó cikkeket feldolgoztam, fogalmazódott meg bennem a kritika, hogy a vizsgálatok nem elég alaposak az előrejelzés időtávja tekintetében. Schumaker például legtöbb esetben csak a 20 perces időtávot vizsgálta meg, amit Gidófalvi eredményeivel indokolt, aki 5 perces lépésközökkel vizsgálódott.

Szükségesnek tartottam, hogy forex nyitvatartási idő umea vizsgálatnak vessem alá azt az időtávot, amelyet biztosítani kell, hogy a hírek hatásukat kifejthessék.

bináris opciós stratégia 7 foglalkozik 10 ből

Az ilyen jellegű 3 10 kutatást az nehezíti meg általában, hogy nagyon zajos árfolyam- volumen- vagy árrésadatokkal kell dolgozni abban az értelemben, hogy a vizsgált időszakban a tranzakciók jelentős része a hírtől független motivációjú. A társadalomtudományos vizsgálatoknál forex nyitvatartási idő umea laboratóriumi körülmények megteremtése általában nem kivitelezhető, így az időtáv meghatározásának pontosítására úgy tűnt, az egyetlen mód, ha a mérést zavaró zajt minél jobban sikerül megmagyarázni.

Egyfajta személyes paradigmaváltást köszönhetek akkori szakdolgozómnak, Szőts Leventének, akivel a Schumaker-modell devizapiaci alkalmazásán dolgoztunk Szőtsamikor érdekességként elmesélte az akkoriban nagy várakozásokkal övezett Oculus Rift nevű virtuális valóság stabil pénzt keresni fejlesztő cég felvásárlása utáni komikus eseményeket én PDT perckor publikálta a PR Newswire a Facebook és az Oculus VR között történt megállapodást az utóbbi cég 2 milliárd dollárért való felvásárlásáról.

A másik cégnek semmi köze nem volt az akvizícióhoz, azok partnereihez vagy az általuk képviselt technológiához, a befektetők egyszerűen összetévesztették a hasonló nevű, egyébként a tőzsdén nem jelen lévő Oculus VR-ral.

Az esetben rejlő komikumot félretéve, megláthatjuk, hogy kitűnő lehetőség volt megfigyelni az információ árfolyamba való beépülésének idejét és fázisait a korrekciót leszámítva persze, ugyanis az árfolyamban és a volumenben lévő néhány cent mértékű zaj elenyésző volt az információ hatására jelentkező kilengésekhez képest.

Feltételezve, hogy a tévedést elkövető szereplők reprezentatívak a cselekvési időt tekintve a piac összes szereplőjét illetően, hasonló esetek segítségével pontosabb mérések végezhetők el. A következő hónapokat újabb esetek keresésével töltöttem, majd nagyjából egy tucatnyi hasonló ugyanakkor hitelesnek is tekinthető esetet sikerült leírnom két tanulmányomban Kovács b; A statisztikai vizsgálatokhoz természetesen kevés megfigyeléssel rendelkeztem, ám az esetekből jól látszódott, hogy a hírek valóban percek, esetleg órák alatt fejtik ki látványosan hatásukat.

Általában egy napon belül ki is árazódtak a kiugrások a részvények árából. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy úgy döntöttem, hogy a korábbiaknál részletesebb lépésközöket alkalmazva meg fogom vizsgálni a hírek hatását különböző rövid időtávokon H3-as hipotézisem.

A már említett szakdolgozat mellett egy másik is készült párhuzamosan, amely a magyar nyelvű hírek hatását vizsgálta a forint árfolyamára, ez Szabó Norbert munkája 2 Igaz, ez csak az előző napi 13,5 kanadai centes záróárról 34 centre való növekedést jelentett a délelőtt folyamán.

A szakdolgozókkal folytatott munka során kiderült, hogy a devizaárfolyamokkal végzett kísérletek nagy hátránya, hogy nagyon sokféle hír befolyásolhatja azokat, és a híraggregáló szolgáltatások sem tudják feltétlenül az összeset összegyűjteni, illetve olyan híreket is találhatunk ezek között, amelyek árfolyamra gyakorolt forex nyitvatartási idő umea megkérdőjelezhető.

Másfelől pedig ezek a fajta hírek tipikusan tele vannak régebbi információkra való hivatkozással, összefüggések keresésével, és részben ezekből fakadóan az új információhoz kapcsolódó esemény bekövetkezési idejéhez képest véletlenszerű késedelemmel kerülnek publikálásra. A hosszabb távú kereskedési döntéseket hozók számára ez persze nem releváns, de az adott devizapárokban napi szinten érdekelt professzionális szereplők valószínűleg ugyanazokból a sajtótájékoztatókból, közleményekből tájékozódnak inkább, mint a cikkeket készítő újságírók.

Ez jelentősen megnehezíti, hogy a hírt melyik időponthoz kell rendelni. Ennek forex nyitvatartási idő umea fordultam az olyan hírforrások felé, amelyek deklarált módon olyan információt tartalmaznak, amely befolyásolja az árfolyamot, és korábban máshol nem volt elérhető. A Mittermayer által használt angol és a Groth és Muntermann által használt német sajtóközlemények szolgáltak mintául ehhez, így döntöttem a magyar tőzsde sajtóközleményei mellett. A BÉT bepillantás kereskedés szerint ugyanis sajtóközlemény formájában azonnal közzé kell tenni a részvényárfolyamot befolyásoló vállalati információkat a tőzsde honlapján, forex nyitvatartási idő umea ennél korábban máshol nem tehető közzé.

E követelmények teljesülését a dolgozatomban is vizsgálom, azaz H1-es hipotézisemben kimutatom, hogy valóban befolyásolják a részvényárfolyamot, a H2-es hipotézisben pedig ellenőrzöm, hogy a publikálási folyamat megkezdése előtt nem mutatható-e ki valamilyen hatás, hiszen az azt jelentené, hogy máshol korábban megjelent az információ. Groth et al. A H5 és H6 hipotéziseim a modell robusztusságát vizsgálják a tőzsdei hírbányászati szakirodalomban tipikus kísérleteknél sokkal részletesebben.

Az SVM osztályozó módszer beállítási lehetőségei jelentősen befolyásolhatják az eredményeket az adatok eloszlásától függően, ezért úgy vélem, egy-két eladási opció vásárlása megszokott vizsgálata alapján nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a szöveges információk és az árfolyam közötti összefüggések a véletlennél jobban modellezhetők. A modell alkalmazhatóságát nem csak a paraméterek befolyásolják, hanem az adatok eloszlása forex nyitvatartási idő umea, amelyet pedig a magyarázó 5 12 változók megválasztása határoz meg.

Schumakera, b több ízben vizsgálta a különböző szövegreprezentációk hatását a modell teljesítményére, de forex nyitvatartási idő umea modellparaméterek mellett tette ezt, ezért szükségesnek éreztem egy nagyobb paraméterhalmazon ellenőrizni a szövegjellemzők hatására bekövetkező teljesítményváltozásokat.

Home Office ajánló

Ezen kívül ezeket a vizsgálatokat az is indokolttá teszi, hogy bár modellem a korábbiakhoz hasonló, azok teljes reprodukálhatóságának hiányában a modellem máshogy viselkedhet ugyanolyan paraméterek esetén, így a kísérletekhez kalibrálni kell azt.

Motivációim tisztázása után következzenek hipotéziseim még egyszer, rendszerezve: H1: A sajtóközlemények befolyásolják a részvényárfolyamot és a szövegük felhasználásával az a priori valószínűségnél default modellnél nagyobb pontosságú előrejelzés készíthető a BÉT prémium kategóriás részvényeire.

H2: A magyar tőzsdei sajtóközlemények haladéktalanul közzétett, új információt hordoznak. Nem lehet jó minőségű, illetve robusztus hírbányászati modellt készíteni olyan időablakra, amely korábbra nyúlik vissza, mint az az időtartam, amit a hír a KI- BINFO közzétételi folyamatban eltölt.

H3: A modell robusztussága és minősége az időablakkal változik, és ennek optimuma meghatározható. H4: Az azonos sajtóközlemények angol és magyar nyelven közzétett változatai egyformán alkalmasak a hírek árfolyamra gyakorolt hatásának vizsgálatára.

kereskedés bináris opcióval vélemények

Az információ nyelvi kódolásának nincs különösebb jelentősége. H5: Az eredmények robusztusak az alkalmazott SVM osztályozási módszer beállításaira nézve. Egy a legpontosabb modellhez viszonyítva szignifikánsan jó modell paramétereinek kis megváltozásával másik szignifikánsan jó modellhez lehet jutni. H6: Az eredmények robusztusak a szöveges inputok körének megválasztására. A szakterület-specifikus kifejezések azonosítása és a sablonszerű szövegrészek eltávolítása nem befolyásolják számottevően a pontosságot a szöveg szavanként való reprezentálásához képest.

A hipotézisek teszteléséhez a tőzsdei hírbányászati modell hozamosztályozó változatát használtam, melynek bemeneteit a BÉT prémium kategóriás részvényeihez kapcsolódó, és közötti sajtóközlemények szövegei képezik, outputját pedig a közlemény publikálásának ideje és a hozzá képest t perccel eltolt időpont közötti hozam nagysága alapján képzett hozamkategória negatív, semleges, pozitív. A hírek szövegének numerikus reprezentációja alapján egy nemlineáris SVM-osztályozót 3 tanítottam a különböző méretű tanítómintákon, melynek pontosságát szeres keresztvalidációval ellenőriztem.

A különböző eredmények összehasonlításához a szeres keresztvalidáció során kapott átlagos pontosságot használtam. A hírbányászati modell elkészítését teljes egészében, az elemzéseket és a vizualizációk elkészítésének nagy részét a RapidMiner ös verziójával végeztem, melyhez a Text Mining Extension, Web Mining Extension és Series Extension bővítményeket telepítettem.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Balázs

A statisztikai teszteket 4 a RapidMiner által szolgáltatott output alapján Microsoft Excel zel készítettem. Az ábrák egy része szintén az Excel, illetve a LibreOffice Calc program 5-ös verziójának segítségével készült.

Az egyperces felbontású részvényárfolyamokat a Thomson Reuters Eikon platform segítségével szereztem be. A dolgozat 2. További jelentős kutatók munkáit tartalmazza a 2.

A svéd korona áttekintése

Az irodalomban használt módszereket és fogalmakat a 3. E módszertani fejezet felépítése a CRISP-DM sztenderdet követi, amely egy konkrét adatbányászati folyamat lépéseinek leírására szolgál. A saját modellhez használt módszerek is itt találhatók az egyes alfejezetek végén, vagy terjedelemtől függően külön alfejezetként. A modell felépítését már Kovács a cikkemben publikáltam, viszont ott nem forex nyitvatartási idő umea ki részletesen az egyes részek megvalósítására.

A kapott eredmények bemutatása és a hipotézisek tesztelése a 4. Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített dolgozatom megírásában: konzulensemnek, Kruzslicz Ferencnek, kollégáimnak, kiemelten Pauler Gábornak és Hornyák Miklósnak, és végül családomnak és barátaimnak a támogatásért. A szövegek alapján történő árfolyam-előrejelzés irodalma A szöveges formában megjelent hírek árfolyamokra gyakorolt hatását vizsgáló korai tanulmányok az eseményvizsgálat event study módszert alkalmazták.

Eseményvizsgálattal azonban nem csupán szöveges formában megjelent információk hatása vizsgálható, hanem bármilyené, amelyet eseménynek lehet tekinteni, például, ha egy részvény kereskedési volumene meghalad egy küszöbértéket, részvényfelosztás történik, vagy profit-warningot bocsát ki egy cég, stb.

Ennek módszertanáról Bedő és Rappai ; adnak áttekintést, amely alapján röviden felvázolom a módszer lényegét. A szerzők Fama és szerzőtársaira vezetik vissza a módszertan kialakulását, akik a részvényfelosztáshoz kapcsolódó információk árfolyamba épülését vizsgálták hasonló módon. A módszer tökéletesítése a es évekre tehető, amely kapcsán Brown és Warner, Dyckman, Philbrick, Stephans és RicksCampbell és WasleyBarber és Lyon munkásságát emelték ki szerzők.

Az eseményvizsgálat tulajdonképpen az esemény előtti és utáni helyzet statisztikai összehasonlítását jelenti. Az eseményelemzés első lépése az esemény fajtájának kiválasztása, a következő lépés az esemény időablakainak meghatározása.

Az esemény előtti időablak a normális árfolyamot magyarázó modell paramétereinek becslésére használható estimate window, az eseményhez közeli időablak event window pedig az esemény hatásának kimutatására.

Az eseményhez való időbeli viszony alapján beszélhetünk pre, illetve post event window-ról. A minta összeállítása az árfolyamokból és az eseményekből történik, de a mintából ki kell zárni azokat az eseményeket, amelyeknek nem képezhetők a fentiekben említett időablakai, például adathiány vagy nem megfelelő időbeli átlapolások miatt. A harmadik lépés annak meghatározása, hogy hogyan mérjük az árfolyamra gyakorolt hatást.

mi a bizalomkezelés a bináris opciókban

Erre a forex nyitvatartási idő umea jellemzően az abnormális hozam AR, abnormal return tesztet alkalmazzák, amely egy reziduális elemzés, tehát a várt és tényleges hozam közti különbségen keresztül ragadja meg a problémát. Ezt a különbséget adott időpontig kumulálva a kumulált abnormális hozamról CAR, cumulative abnormal return beszélünk.

A várható hozam becslése általában a CAPM-modellben capital asset pricing model, tőkepiaci értékelés modellje Sharpe történik, amelyben a kockázatmentes hozam szerepét a vizsgált piachoz legszorosabban kapcsolódó államkötvény, a piaci 8 15 hozamét pedig a tőzsdeindex, vagy a vizsgált részvények hozamainak átlaga játssza. A negyedik lépésben ki kell választani az alkalmazandó tesztmódszereket, amelyekkel az eseménnyel érintett és nem érintett időszakokat összehasonlíthatjuk.

Az eseményvizsgálattal elemzett hírek általában egy binominális változóval 5 kerülnek reprezentálásra, jobb esetben ordinális skálán 6, de ritkábban előfordulhat, hogy folytonos skálán 7 jellemzik.

Az esemény tálalásával, értékelésével kapcsolatos egyéb információk így elvesznek, ugyanis ezek számszerűsítése közvetlenül igencsak nehézkes.

  1. SEK: pénznem. Svédország pénzneme. Svéd korona
  2. Kanada - Uniópédia

Az es évek végén jelentek meg az első olyan tanulmányok, amelyek a szöveges tartalom numerikus reprezentációját használták tőzsdei alkalmazásban Cho et al. A tőzsdei hírbányászat egy folyamatosan fejlődő módszertan, amely a természetes nyelvi és adatbányászati kutatásokra épülve teszi lehetővé nagy mennyiségű szöveg feldolgozását és a belőlük származó információ hasznosítását.

Ettől függően a hírek hatását vizsgálták a puszta hozamokra, volumenre, volatilitásra, árrésre és likviditásra, illetve ezek abnormális jelzőjű változataira 8, amelyek az eseményvizsgálat módszertanból kerültek a tőzsdei hírbányászatba.

Például, ha egy olyan modellben vizsgáljuk a hírek hozamokra gyakorolt hatását, amely a hozamot nulla várható értékű valószínűségi változónak tekinti, akkor a nyers hozamadat megfelelő választás lehet eredményváltozónak, azonban ha az egyes eszközök hozamát külső tényezőkkel magyarázó modellbe, például a CAPM-be szeretnénk beépíteni a hírek hatását, akkor a modell alapján várható normális hozamhoz képest kell azt mérni, és az eredményváltozó az abnormális hozam lesz.

Az árfolyamok tekintetében tehát lényeges a bennük rejlő információk kinyerésének, helyes megragadásának problémája.