Binárisra fordítani. Cross compiling/hu


Gondolhatja, hogy a nyolc, a hexadecimális, a háromoldalú és más helyzeti számrendszerek   minden a szokásos tizedesrendszerhez hasonlóan történik: Az egyiket hozzáadunk a számhoz, és új számot kapunk. Ha az egységek kisütése megegyezik a számrendszer alapjával, akkor a tízek számát 1-rel növeljük, stb. Valójában minden nagyon egyszerű. Az átmenet akkor történik, ha az egységek kisütése egyenlővé válik alapszám rendszer, a tízek számát 1-rel növelik.

Egész számú fordítás

Sokan, emlékezve a régi jó tizedesrendszerre, azonnal összetévesztik a kategóriát és az átmenetet, mert a tizedes és például a bináris tízesz különböző dolgok. Nézzük például a számok bejutását nyolcadik rendszer: 1-et adunk az első számhoz 01-et kapunk. Majd hozzáadunk 1: 1-t, 2-t kapunk, stb. Ha egyet adunk a 7-hez, akkor egy számot kapunk, amely megegyezik a számrendszer alapjával, azaz 8.

Ezután növelnie kell a kisülés tízszeresét nyolc-tíz-t kapunk.

Hogyan működik

Akkor nyilvánvalóan a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, Az egyik bináris opciók videók kezdőknek a másikra történő átvitel szabálya. A számot el kell osztani új bázisszám-rendszer. A felosztás első fennmaradó része - ez az új szám első legkevésbé jelentős számjegye. Ha az osztás hányadosa kisebb vagy egyenlő, mint az új bázis, akkor hányadosát ismét új bázisra kell osztani.

Az osztást addig kell folytatni, amíg az új bázisnál kisebb hányadost nem kapunk. Ez az új szám vezető számjegye nem szabad elfelejtenie, hogy például a hexadecimális rendszerben a betűk 9 után lépnek, azaz ha a fennmaradó binárisra fordítani 11 volt, akkor B-ként kell írni. Példa "sarok felosztása" : A 10 számot lefordítjuk az oktális számrendszerbe. A számot meg kell szorozni a számrendszer új alapjával. Az egész részre konvertált számjegy az új szám törtszámának vezető számjegye.

20 gyorsan pénzt keresni

A következő szám megszerzéséhez a kapott termék frakcionált részét meg kell szorozni a számrendszer új alapjával, amíg az egész részre történő áttérés meg nem történik. Folytatjuk a szorzást, amíg a tört rész nullával egyenlő, vagy amíg el nem éri a feladatban megadott pontosságot " Példa: konvertálja a 0. Lecke binárisra fordítani ismételje meg a vizsgált anyagot a számrendszeren; megtanulja lefordítani egy számot a tizedesrendszerből bármely más helyzeti számrendszerbe és fordítva; elsajátítani a számok binárisra fordítani rendszerről a másikra történő átvitelének elveit; fejlessze a logikai gondolkodást.

Az óra elején egy rövid ismétlés binárisra fordítani a házi feladat ellenőrzése. Mi a binárisra fordítani információ a számítógép memóriájában?

Számok konvertálása egyik számrendszerből a másikba online Bináris kód a szöveg, a számítógép processzorának utasításai vagy egyéb adatok, bármely két karakteres rendszer használatával. Leggyakrabban ez egy 0 és 1 rendszer. Minden karakterhez és utasításhoz bináris számjegyű bit mintát rendel.

Mire használják a számrendszereket? Milyen típusú számrendszereket tudsz?

Navigációs menü

Adja meg példáit. Mi a különbség a pozicionális és a nem-pozicionális rendszerek között? Óránk célja, hogy megtanulja, hogyan lehet egy számot a tizedes rendszerből más helyzeti binárisra fordítani fordítani és fordítva. De az elején megvizsgáljuk, hogyan tudsz bármilyen nem negatív egész számot képvisel: Pozicionális rendszerekben egy egész szám értékét a következő szabály határozza meg: legyen a n a n-1 a n A tizedesrendszernél az index elhagyható.

Vesszővel elválasztják a szám egész számát a törttől. Az A szám rekordjának a n a n-1 a n A számokat egy tetszőleges számrendszerből tizedesre konvertálhatjuk az egész számok 1 és a törtszámok 2 képletének közvetlen számításával. Konvertálja a számokat decimálisról tetszőlegesre. Ha egy számot egy tizedes rendszertől egy p alapú rendszerbe szeretnénk átvinni, akkor meg kell találni az együtthatókat a 2 képletben.

Néha ezt könnyű megtenni egy egyszerű kiválasztással. Tegyük fel például, hogy le kell fordítania a Egyértelmű, hogy a válasz nem mindig olyan nyilvánvaló. Általános esetben binárisra fordítani szám egészének és tört részének külön-külön történő lefordításának módszerét alkalmazzák.

Bináris prefixum – Wikipédia

Az egész algoritmus a következő algoritmust használja az 1 képlet alapján kapott : 1. Keresse meg a hányadost és a szám p-vel való elosztását. Ha az hányados nulla, akkor a szám lefordítása befejeződött, ellenkező esetben alkalmazza az 1 bekezdést a hányadosra.

Konvertálja a es számot hétszeres rendszerré.

mennyi pénzt keres az oldal

A számok tört részeinek lefordításához algoritmust használunk, amelyet a 2 képlet alapján kapunk: 1. Szorozzuk meg a szám töredékét p-vel. Ha az eredmény frakcionális része nulla, akkor a szám lefordítása befejeződött, különben az 1 bekezdést alkalmazzuk rá.

Ez lehetővé teszi egy hozzávetőleges fordítás elvégzését egy adott pontossággal.

Hol találok? Előszó Ez egy rövid bevezető kezdőknek.

Végtelen frakciók esetén ez a korlátozás biztosítja az algoritmus finomságát. Konvertálja a 0. Különleges módon a több bázisú rendszerek binárisra fordítani a számokat lefordítják.

Bináris kódolás online. Számok konvertálása egyik számrendszerből a másikba online

Legyen p és q két számrendszer alapjai. Tehát például a 2.

áttekinti a bináris opciókat optonbt

A számrekord egész számát és tört részét n vesszőn balra és jobbra osztott n számú, egymást követő módon írt számcsoportra osztjuk. Ha a szám egész számának rekordjában a számjegyek száma nem n-es szorzata, akkor a megfelelő nullát balra kell hozzáadni. Ha a szám törtszámának rekordjában a számjegyek száma nem n-es szorzata, akkor a jobb oldalon nullákat kell hozzáadni.

Navigation menu

A régi számrendszer minden ilyen számcsoportja megfelel egy számjegynek az új számrendszerben. Konvertálja az2 számot négyszeres rendszerré. Nullák hozzáadása és a számpárok kiemelése után Most lefordítjuk az egyes számpárokat külön, a Számok átvitele egy önkényes rendszerről a másikra elem használatával.

Ebben az esetben a szám egy számjegye a régi számrendszerben megfelel a szám n számjegyének az új számrendszerben. Példa: Ellenőrizzük az előző szám fordítását.

Átváltás 10-es számrendszerből 2-esbe

Itt egy 0 és 16 közötti számtáblázat, a 10, 2, 8 és 16 bázisú számrendszerekbe írva. Tizedes szám.