Adózás deviza kereskedelemben, Adózási tájékoztató


Tájékoztató az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemre, valamint az értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték adózására vonatkozó szabályok évközi változásáról Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló Jelen tájékoztató célja e módosítások ismertetése.

Adidas: a sávkereskedés mintapéldája!

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem Szja tv. A módosítás elsődleges célja annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy az állami adó-és vámhatóság szerepeltetni tudja az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet a személyi jövedelemadó bevallás új módjaként E célnak megfelelően módosulnak az ügyletben részt vevő befektetési szolgáltató által a magánszemély részére kiadandó igazolásra, valamint a befektetési szolgáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírások.

adózás deviza kereskedelemben

Igazolás A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató az adóévet követő február igügyletenként részletezett igazolást állít ki a magánszemély részére, melynek tartalmaznia kell az adóévben elszámolt ügylet eredményének nyereség, veszteség összegét, a nem pénzügyi elszámolással lezárt pozíciók esetében az ügylet bevételét, továbbá az üzletszabályzat vagy a magánszeméllyel kötött hasonló, az ügyletek elszámolási párosítási rendjét ideértve különösen a pénzügyi eszköz megszerzésére fordított összeg figyelembevételének szabályait szabályozó szerződés szerint figyelembe vett ügyleti ráfordítást.

Az igazolás tartalmazza továbbá az adóévben felmerült, az ügyletek eredményében figyelembe nem vett járulékos költségek összegét is [Szja tv.

adózás deviza kereskedelemben

Ezzel összefüggésben a módosítás meghatározza az ügyletek eredményében figyelembe nem vett járulékos költségek, illetve az ügylet eredményének fogalmát az értékpapírügyletekre és más, nem pénzbeli elszámolással lezárt ügyletekre, valamint a pénzügyi elszámolással lezárt ügyletekre vonatkozóan [Szja tv. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adójának megállapítása A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerző magánszemély állapítja meg, mely történhet: a befektetési szolgáltató által kiadott igazolás alapján, vagy — ha a bevétel kifizetőnek nem minősülő befektetési szolgáltatótól származott, vagy ha a magánszemély az ügyleti ráfordítást saját nyilvántartása alapján állapítja meg — az ellenőrzött tőkepiaci ügylet ek ről a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok teljesítés-igazolások vagy adózás deviza kereskedelemben nyilvántartása alapján, az árfolyamnyereségre irányadó szabályokat is értelemszerűen figyelembe véve.

A jövedelmet és az adót a magánszemély az adóévről benyújtandó bevallásában vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg [Szja tv.

adózás deviza kereskedelemben

Az adóhatóság a bevallási tervezetben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó adózás deviza kereskedelemben a befektetési szolgáltatók által teljesített adatszolgáltatások összesített eredményének nyereség, veszteség együttes összegét úgy tünteti fel, hogy a nyereség összegét csökkenti, a veszteség összegét növeli az ügyletek eredményében figyelembe nem vett járulékos költségek együttes összegével [Szja tv. Értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték Szja tv.

A módosítás indoka, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló Az Szja tv. Nemzeti Adó-és Vámhivatal.

Létrehozva: