A pénz valódi megszerzésének új módjai


Az említett irányelv alkalmazásáról szóló értékelés[2] rámutatott, hogy rendelkezéseinek egy része akadályozta az elektronikus pénz piacának kiteljesedését, gátolva a technológiai innovációt. A teljes körű engedéllyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények alacsony száma vagy a kibocsátott elektronikus pénz kis mennyisége mind azt bizonyítja, hogy az elektronikus pénz a legtöbb tagállamban még nem igazán vált elfogadottá.

A Bizottság javaslata az elektronikuspénz-irányelv rendelkezéseinek korszerűsítésére összpontosít, különös figyelemmel az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények prudenciális felügyeletére, azt összehangolva a pénzforgalmi irányelv szerinti pénzforgalmi intézményekével. Célja, hogy lehetővé tegye új, innovatív és biztonságos elektronikuspénz-szolgáltatások kifejlesztését, piachoz való hozzáférést biztosítson az új szereplőknek, valamint elősegítse a piac összes szereplője közötti valódi és hatékony versenyt.

A pénzforgalmi piacokon zajló innováció érezhető haszonnal fog járni a fogyasztók, a vállalkozások és a tágabb értelemben vett európai gazdaság számára. A kreatív megoldások gyorsítják és kényelmesebbé teszik majd a pénzforgalmat, és új alkalmazási módokat nyitnak meg a Általános háttér Az elektronikus pénz mennyisége jelenleg nem kielégítő, főként mivel a pénzforgalmi piacokra kevesebb új szereplő lépett be az elektronikuspénz-irányelv elfogadása után, mint várható volt.

A legtöbb tagállamban ezért az e-pénzt még nem tekintik a készpénz hiteles alternatívájának. Az elektronikuspénz-piac potenciálja nincs teljesen kiaknázva, mivel nem járul hozzá eléggé a fogyasztói kereslet és a gazdaság ösztönzéséhez.

A kintlevő elektronikus pénz augusztusában csak 1 milliárd EUR-t tett ki, szemben a forgalomban lévő készpénz milliárd EUR-nyi volumenével. A hatályos elektronikuspénz-irányelvet az új típusú előre fizetett eszközök megjelenése nyomán fogadták el, egy olyan időszakban, amikor az információs technológiai forradalom gyors ütemben formálta át az üzleti környezetet.

Az elektronikuspénz-irányelvnek a különleges prudenciális szabályok alá tartozó elektronikuspénz-kibocsátó intézmények megteremtése révén fel kellett volna készítenie a piacot az elektronikus pénz kibocsátására. A cél az volt, hogy egyértelmű jogi keretet hozzanak létre az elektronikus pénzforgalom egységes piacának erősítésére és a verseny ösztönzésére, ugyanakkor biztosítsák a megfelelő szintű prudenciális felügyeletet. A pénz valódi megszerzésének új módjai kezdetektől fogva fennálló hiányosság miatt azonban elmaradtak a várt eredmények.

Ezeket a hiányosságokat az elektronikuspénz-irányelv felülvizsgálata során beazonosították, többségük ahhoz köthető, hogy a hatályos irányelvben az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre megállapított jogi és prudenciális keretek nem megfelelők. Nincs betéti számla bináris opciókhoz első problémakör az elektronikus pénz fogalmának és az irányelv hatályának nem egyértelmű meghatározásából ered, ami jogbizonytalanságot okoz és gátolja a piac fejlődését.

A második problémakör az ellentmondásos jogi kerettel kapcsolatos, konkrétabban az aránytalan prudenciális szabályokkal, az ellentmondásos mentesítésekkel és engedélyezési eljárásokkal, valamint a pénzmosás elleni szabályok elektronikuspénz-szolgáltatásokra való alkalmazásával. A pénzforgalmi irányelv rendelkezéseinek Pénzforgalmi szolgáltatásokat korábban az uniós banki irányelvek hatálya alá a pénz valódi megszerzésének új módjai bankok nyújthattak.

Az elektronikuspénz-irányelv keretén belül a tőkekövetelmény-irányelv hatálya alá tartozó hitelintézetek is kibocsáthatnak elektronikus pénzt. Az elektronikus pénzt kibocsátani szándékozó szolgáltatók ezért jelenleg két lehetőség közül választhatnak: - az elektronikuspénz-irányelv hatálya alá tartozó elektronikuspénz-kibocsátó intézményként kérnek engedélyt, vagy - teljes jogú hitelintézetként kérnek engedélyt.

A pénzforgalmi irányelv létrehozza az egységes uniós pénzforgalmi piac jogi alapját. Célja, hogy az Európai Unió valamennyi pénzforgalmi szolgáltatására érvényes, korszerű és átfogó szabálycsomagot alkosson meg; rendelkezéseit a tagállamoknak legkésőbb A pénzforgalmi irányelv II.

A pénzforgalmi intézmények különleges prudenciális szabályok alá tartoznak, amely különbözik az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekétől és a hitelintézetekétől.

A pénzforgalmi intézmények azonban nem bocsáthatnak ki elektronikus pénzt. Ezenkívül betéteket sem fogadhatnak el a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőitől, és a tőlük kapott pénzeszközöket csak a pénzforgalmi irányelv mellékletében szereplő pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására fordíthatják.

Összhang a Közösség egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel A megközelítés összhangban van a pénzügyi szolgáltatások valódi belső piacának megteremtésére irányuló szakpolitikákkal és célkitűzésekkel, és hozzájárul az egységes eurofizetési térség SEPA létrehozásához.

Bitcoin előnyök

Emellett összhangban van a lisszaboni menetrenddel is, mivel a felülvizsgált elektronikuspénz-irányelv ösztönözni fogja a technológiai innovációt és hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Az értékelés részeként a Bizottság szolgálatai júliusában nyilvános konzultációt hirdettek. Az értékelő tanulmány és a nyilvános konzultáció alapján a Bizottság szolgálatai júliusában bizottsági munkadokumentumot adtak ki az elektronikuspénz-irányelv felülvizsgálatáról[6].

a pénz valódi megszerzésének új módjai népszerű kereskedési robotok

A tagállamokat és az érdekelt feleket rendszeresen bevonták a javaslat célkitűzéseinek és tartalmának kidolgozásába. Az elektronikuspénz-irányelv felülvizsgálatát decembere és júniusa között két, lakossági pénzforgalommal foglalkozó szakértői csoport is megvitatta, nevezetesen a fizetési rendszerekkel foglalkozó kormányzati szakértői csoport, illetve a fizetési rendszerekkel foglalkozó piaci szakértői csoport. Ezek mellett rendszeres kétoldalú megbeszéléseket szerveztek a tagállamokkal, az Európai Központi Bankkal, a pénzforgalmi szektorral bankokkal, elektronikuspénz-kibocsátó intézményekkel és mobil fizetési szolgáltatókkal és fogyasztói szervezetekkel.

A válaszok összefoglalása és figyelembevételük módja Az értékelő jelentés és a nyilvános konzultáció főbb megállapításait az elektronikuspénz-irányelv felülvizsgálatáról szóló, júliusában kiadott bizottsági szolgálati munkadokumentum[7] foglalja össze. A válaszadók többsége szükségét látta az irányelv felülvizsgálatának, azzal az indokkal, hogy egyes rendelkezései láthatólag gátolták az e-pénzpiac fejődését.

A felülvizsgálat folyamán az érdekelt felek aggodalmukat fejezték ki, miszerint freebitcoin nyerjen ingyenes bitcoinot hatályos irányelv az elektronikus pénz fogalmának nem egyértelmű meghatározása és az irányelv nem egyértelmű hatálya miatt nem segíti elő a jogbiztonságot. A felülvizsgálati jelentés emellett rámutatott, hogy a magas tőkekövetelmények, valamint az elektronikuspénz-irányelv által előírt bizonyos például az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységi körére vonatkozó korlátozások és követelmények gátolták az elektronikuspénz-piac fejlődését.

Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása A javaslat előkészítése során a Bizottság széles körű külső szakmai segítségre támaszkodott. A külső szakértők által készített értékelő tanulmány, a nyilvános konzultáció és a két szakértői csoport munkája értékes szakértői véleményeket eredményezett.

Az elektronikuspénz-ágazat képviselőivel és az Európai Központi Bankkal külön találkozót is szerveztek. Hatásvizsgálat Az elektronikuspénz-szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megszüntetésére és a kitűzött célok megvalósítására számos megoldási lehetőséget fontoltak meg. A két fő problémát, a harmadik szakaszban említettek szerint, a következőkkel kapcsolatos kérdések okozzák: 1.

Először a szakpolitikai célkitűzésekkel állították szembe a különböző szakpolitikai lehetőségeket, ezután öt fő szakpolitikai lehetőség értékelésére került sor: 1 nincs intézkedés; 2 egyszerű iránymutatás kibocsátása; 3 a pénzforgalmi intézmények prudenciális szabályainak alkalmazása az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre; 4 különleges prudenciális szabályok alkalmazása az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre, valamint 5 az elektronikuspénz-irányelv hatályon kívül helyezése.

A szakpolitikai lehetőségek értékelése alapján az a következtetés született, hogy a leginkább előre mutató megoldás a pénzforgalmi irányelvvel való összehangolás lenne, amit a 3.

Mindkét lehetőség esetében kedvező hatás várható az elvesztettem a pénzt a forex el pénz a pénz valódi megszerzésének új módjai, mind a forgalomban lévő elektronikus pénz mennyiségét, mind az intézmények számát tekintve a pénzmennyiség potenciálisan 10 milliárd EUR-ra, míg az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények száma ra nőhetne.

Hátránya, hogy magasabb adminisztratív költségekkel járna, amelyek azonban még mindig arányosak lennének a célkitűzéssel. Fő hátránya abban rejlik, hogy ezzel bonyolulttá válna a piac felügyelete. Emellett a szóban forgó prudenciális szabályok közvetve — a pénzforgalom volumenén keresztül — az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények kockázataihoz is kapcsolódnak, mivel az elektronikus pénzt a a pénz valódi megszerzésének új módjai használják.

Tekintettel a pénzforgalmi irányelvvel való összehangolásra és arra, hogy minden rendelkezés módosul, a hatályos elektronikuspénz-irányelvet hatályon kívül helyezik, helyébe az új javaslat lép.

Pénzkeresés az interneten - mítoszom és valóságom

A javaslattal bevezetendő főbb változások a következők: 1. A hatásvizsgálat részeként végrehajtott minőségi szempontú kockázatelemzés alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi prudenciális követelmények túlzott mértékűek a tevékenység kockázatához képest. Az illetékes hatóság a kérelem kézhezvétele után három hónapon belül tájékoztatja az intézményt az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.

Az indulótőkére vonatkozó követelmények túlzott mértékűek a szolgáltatás kockázatához képest. A kisebb társaságok főként a mentesített intézmények szerint a magas indulótőke a legfőbb akadálya annak, hogy engedélyt kérjenek az elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyé alakulás iránt.

A mindenkori tőkére vonatkozó követelmények cseréje; az új követelmények szerinti új számítási módszerek az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények jellegén a pénz valódi megszerzésének új módjai kockázati profilján alapulnak 7.

Egységesebb szemléletet kellene kialakítani.

Everybody Matters: A Documentary Short Based on the Best Selling Book

A fogyasztókat fel kell jogosítani arra, hogy pénzüket bármikor, díjmentesen visszaválthassák, ha ez a visszaváltás teljes körű.

Részleges visszaváltás esetén — a szerződés megszüntetése nélkül — a kibocsátó a művelet költségével arányos díjat számíthat fel az ügyfélnek.

Emellett ösztönzőket kell kialakítani azon mentesített intézmények számára, amelyek a teljes körű intézménnyé alakulást fontolgatják.

EUR-Lex - PC - HU

Ezt a módosítást azon törekvésekkel összefüggésben kell nézni, amely könnyebb belépési feltételeket kíván teremteni az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények számára.

A hatályos irányelv nem tartalmaz konkrét rendelkezéseket a pénzmosás ellen. Ez az intézkedés a számlaalapú műveleteknél hozzájárulna a kettős azonosítás elkerüléséhez, az ágazat által bevezetett kísérő intézkedések pedig hozzájárulnának a kockázat mérsékléséhez.

Ezek a legjobbak és a legnépszerűbbek. Az embereket érdekli mások életének követése, különösen, ha valami jó, szórakoztató dolgot csinálnak.

Ez összhangban lenne a fizetési térségekben pl. A betétgyűjtés a hitelintézetek monopóliuma marad.

a pénz valódi megszerzésének új módjai jövedelem a bitcoinokról 2021

Ennek érdekében, valamint annak biztosítására, hogy a hitelintézetek továbbra is kibocsáthassanak e-pénzt, a tőkekövetelmény-irányelv 4. Jogalap A javaslat jogalapja az EK-Szerződés A szubszidiaritás elve A javaslat megfelel a szubszidiaritás elvének.

Ezen elv szerint közösségi szintű intézkedést csak akkor lehet hozni, ha a kitűzött célokat a tagállamok nem képesek megfelelő mértékben megvalósítani. Néhány továbbra is fennálló akadályt azonban páneurópai szinten lehet csak megszüntetni. Az elektronikus kereskedelem már jellegénél fogva is globális kérdéseket vet fel, a pusztán nemzeti szinten kialakított megoldások pedig gátolnák az elektronikus pénz fejlődését. Közösségi szintű megközelítést kell alkalmazni, mivel a jogbiztonság megvalósítása és az összes piaci szereplő számára egyenlő feltételek biztosítása érdekében az alkalmazandó szabályoknak és elveknek minden tagállamban azonosnak a pénz valódi megszerzésének új módjai lenniük.

Az arányosság elve A javaslat megfelel a pénz valódi megszerzésének új módjai arányosság elvének, mivel csak azon kérdésekben törekszik teljes körű harmonizációra, amelyek az elektronikus pénz egységes piacának fejlődését gátló akadályok elmozdításához szükségesek és amelyeket az érdekelt felekkel folytatott nyilvános konzultáció során azonosítottak.

A megfelelő és arányos szabályozás biztosítása érdekében az összes szabálytervezet arányossági vizsgálat és átfogó konzultációk tárgyát képezte. Ez főként az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények prudenciális szabályaiban, a mentesítési szabályokban és a visszaválthatóság szabályaiban érhető tetten.

Az eszköz megválasztása Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények prudenciális felügyeletének harmonizálásához szükséges jogi kereteket — annyiban, amennyiben ezek a keretek a megbízható és prudens működés, valamint a pénzügyi integritás biztosításához szükségesek — továbbra is szabályozói intézkedéssel kell biztosítani.

A Bizottság ezért ugyanolyan jogszabály irányelv alkalmazását javasolja. A Bizottság inkább az irányelvvel, mint a rendelettel történő szabályozást javasolja, mivel az előbbi eszköz alkalmasabb a hatályos jogszabályok harmonizálására, emellett összhangban van a szabályok harmonizálására korábban kiválasztott a pénz valódi megszerzésének új módjai jellegével, és a kapcsolódó területeken elfogadott jogszabályokkal, például a pénzforgalmi irányelvvel.

Egyszerűsítés A javaslat biztosítja a jogi környezet egyszerűsítését, a közösségi és nemzeti hatóságok adminisztratív eljárásainak egyszerűsítését, valamint a magánfelekre vonatkozó adminisztratív eljárások egyszerűsítését.

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények felügyeletére a pénzforgalmi intézményekével összehangolt, harmonizált és egységes szemléletben kerül sor, minden tagállamban azonos szabályok alapján. Ezzel egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. A javaslat teljes körű harmonizációra irányuló szemlélete révén a magánfelekre vonatkozó eljárások is egyszerűsödnek.

Hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése A javaslat elfogadása a hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezéséhez vezet. Mivel a piaci belépés akadályait el kell távolítani, és meg kell könnyíteni az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdését és folytatását, a pénz valódi megszerzésének új módjai felülvizsgálni az ezen intézményekre vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók egyenlő feltételek mellett működhessenek.

Ezen irányelv alkalmazását célszerű az elektronikus pénzt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatókra korlátozni. A korlátozott feltételekkel használható előre fizetett eszközökkel kapcsolatban kerülni kellene az irányelv alkalmazását, mivel ezek birtokosuk számára csak a kibocsátó üzleti helyiségeiben vagy a hivatásos kibocsátóval szerződésben álló szolgáltatók zártkörű hálózatában teszik lehetővé termékek vagy szolgáltatások vásárlását, vagy csak meghatározott körű termékek vagy szolgáltatások vásárlására alkalmasak.

Ilyen eszköz például a hűségkártya, az üzemanyagkártya, a klubtagsági kártya, a közlekedési kártya és az étkeztetési jegy. A partnerüzletekben is használható eszközök mentesítése nem indokolt, mivel ezeket az eszközöket jellemzően a folyamatosan bővülő szolgáltatói hálózatok kiszolgálására tervezik. Végül, az irányelvet nem lenne célszerű alkalmazni a digitális termékek és szolgáltatások vásárlását célzó fizetési műveletekre, ahol az üzemeltető a termék vagy szolgáltatás jellegénél fogva — például hozzáférési, terjesztési vagy keresési lehetőségek formájában — növeli azok belső értékét, amennyiben a szóban forgó termék vagy szolgáltatás csak egy digitális eszköz, például mobiltelefon vagy számítógép útján használható.

A technológiai semlegesség érdekében egyértelműen kell meghatározni az elektronikus pénz fogalmát. E meghatározásnak minden olyan esetre ki kell terjednie, amelyben a pénzforgalmi szolgáltató pénzeszközök ellenében előre fizetett egyenleget bocsát rendelkezésre. A meghatározásnak ki kell terjednie mind arra az elektronikus pénzre, amelyet a bináris opciók 30 másodpercig tart magánál a tulajdonában álló fizetési eszközön, mind arra, amelyet egy távoli szerveren tárolnak és a birtokos a pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési számla útján fér hozzá.

A meghatározásnak elég tágnak kell lennie ahhoz, hogy ne akadályozza a technológiai innovációt és ne csak az elektronikus piacon ma elérhető elektronikuspénz-rendszerekre, hanem a jövőben kifejleszthetőkre is kiterjedjen.

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények prudenciális felügyeleti szabályait felül kell vizsgálni és nagyobb összhangba kell hozni ezen intézmények kockázataival. Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények engedélyének odaítélési és fenntartási feltételei között szerepelnie kell olyan prudenciális előírásoknak, amelyek e szervezetek azon üzleti működési és pénzügyi kockázataival arányosak, amelyekkel elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységük során szembesülnek, más üzleti tevékenységeiktől függetlenül.

A fogyasztóvédelem megfelelő szintjének és cme bitcoin határidős fedezeti követelmények elektronikuspénz-kibocsátó intézmények megbízható és prudens működésének biztosításához szabályozni kell az induló- és a mindenkori tőke nagyságát.

Az elektronikus pénz sajátosságai miatt a mindenkori tőke tekintetében lehetővé kell tenni egy alternatív számítási módszer alkalmazását is, fenntartva ugyanakkor a felügyeleti kereskedési robotok mérlegelési jogkörét a tekintetben, hogy az ugyanolyan típusú kockázatokat az összes pénzforgalmi szolgáltatónak ugyanolyan módon kell kezelnie.

Emellett olyan rendelkezéseket is el kell fogadni, amelyek előírják, hogy az ügyfélpénzeket elkülönítetten kell tartani az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény más üzleti célokat szolgáló pénzeszközeitől. Az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni hatékony szabályokat is be kell tartaniuk.

A birtokosok bizalmának megőrzése érdekében az elektronikus pénznek visszaválthatónak kell lennie. A névértéken történő visszaváltásra mindig lehetőséget kell biztosítani. A teljes összeg visszaváltásának mindig díjmentesnek kell lennie.

A részleges visszaváltás költségeket okozhat a kibocsátónak. Ezért ilyen esetben arányos és költségalapú díjat lehet kiszabni. Ez nem sértheti az adózással és a szociális ügyekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályokat, sem a kibocsátó más vonatkozó közösségi vagy nemzeti jogszabály szerinti kötelezettségeit, például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályokat, a pénzeszközök befagyasztását célzó intézkedéseket, vagy a bűncselekmények megelőzésével és kivizsgálásával kapcsolatos egyedi intézkedéseket.

A tagállamoknak célszerű megengedni, hogy az irányelv bizonyos rendelkezései alól mentesítsék azokat az intézményeket, amelyek csupán korlátozott összegben végeznek fizetési műveleteket.

Honnan származik a pénz az interneten, és ki fizeti meg?

A mentességet élvező intézmények ezen irányelv alapján nem élhetnek sem a letelepedés, sem pedig a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságával, és ezeket a jogokat fizetési rendszer tagjaként, közvetve sem gyakorolhatják. Mindazonáltal kívánatos lenne nyilvántartást vezetni az összes e-pénzszolgáltató jogalanyról, beleértve a mentességet élvező intézményeket is. E megfontolásból a tagállamoknak az említett jogalanyokat úgy kell felvenniük az e-pénzkibocsátó intézmények nyilvántartásába, hogy eltekintenek az engedélyezésre vonatkozó összes feltétel vagy a feltételek egy részének alkalmazásától.

A hitelintézeteknek azonban továbbra is meg kell engedni az elektronikus pénz kibocsátását és kezelését, és az ilyen tevékenységeknek a Közösség egész területén történő folytatását; ennek feltétele a kölcsönös elismerés, és hogy a hitelintézetekre a bankszektorhoz kapcsolódó közösségi jogszabályoknak megfelelő átfogó prudenciális felügyeleti rendszert alkalmazzanak.

Ezen irányelv céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, mert ehhez az egyes tagállamok jogrendszereinek különféle hatályos szabályait kellene összehangolni, és ezért e célok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5.

Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Ezen irányelv hatékony működését felül kell vizsgálni.

​Kockázatmentes befektetés Minden a demo kereskedésről

A Bizottság ezért az irányelv átültetése után három évvel erről köteles jelentést készíteni. Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, A Bizottságot a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele érdekében különösen fel kell hatalmazni az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalára.

Ez az irányelv az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdésére, folytatására és prudenciális felügyeletére és az elektronikus pénz kibocsátására vonatkozó szabályokat állapítja meg. Ez az irányelv nem alkalmazandó az olyan eszközökön alapuló szolgáltatásokra, amelyek kizárólag a kibocsátó által használt létesítményekben vagy a kibocsátóval kötött kereskedelmi megállapodás alapján szolgáltatók zártkörű hálózatában vagy korlátozott körű áruk vagy szolgáltatások beszerzésére használhatók.

Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra a távközlési, digitális vagy információs technológiai IT eszközön alapuló szolgáltatásokra, amelyek esetében a vásárolt áruk vagy szolgáltatások leszállítása és igénybevétele távközlési, digitális vagy IT-eszközön keresztül történik, feltéve hogy a távközlési, digitális vagy IT-eszköz üzemeltetője nem csak közvetítőként jár el a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és az áru szállítója vagy a szolgáltatás nyújtója között.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az elektronikus pénz kibocsátója a birtokos kérésére bármikor névértéken visszatérítse a birtokolt elektronikus pénz monetáris értékét. A kibocsátó és a birtokos közötti szerződés egyértelműen meghatározza a visszaváltás feltételeit.

Amennyiben a visszaváltásra a szerződés megszűnésének napja előtt kerül sor, úgy a visszaváltás az elektronikusan tárolt pénznek akár egy részére, akár az egészére is vonatkozhat. Amennyiben a visszaváltásra a szerződés megszűnésének napján kerül sor, úgy a birtokolt elektronikus pénz monetáris értékét díjmentesen váltják vissza.

a pénz valódi megszerzésének új módjai opció 100 tól