A kereskedelem szisztematikus megközelítése


A HACCP rendszer és a hazai tapasztalatok A minőségügyi rendszerek között sajátos helyet foglal el a leginkább élelmiszeripari területeken, higiéniai követelmények kielégítésére szolgáló HACCP rendszer.

Tér és Társadalom A szerz ő e folyamat térbeliségének, intenzitásának megragadására a kereskedelem, járm űjavítás nemzet- gazdasági ágazatba tartozó vállalkozások csoportját vizsgálja meg, a vállalkozásdemográfia elméleti és a térökonometria módszereit alkalmazva, kísérletet téve a folyamat modellezésére. Bevezetés A modern kor két meghatározó folyamata, az urbanizáció és a t őkés gazdaság fejlődése rendkívül szoros és kölcsönös összefüggésben áll.

Céljuk az volt, hogy az űrhajósokat szennyezés mentes, biztonságos élelmiszerekkel lássák el az űrutazás során, amit a hagyományos végtermék-ellenőrzési módszerekkel nem lehetett biztosítani. Az új szemléletű élelmiszer-biztonsági rendszer elveit ben hozták nyilvánosságra.

a kereskedelem szisztematikus megközelítése

A konzervipari termékeknél már tól kezdve bevezették, de az általános élelmiszer-ipari alkalmazás a nyolcvanas évek közepén kezdett gyorsan terjedni. A nemzetközi a kereskedelem szisztematikus megközelítése is ajánlják használatát.

a kereskedelem szisztematikus megközelítése

A magyar élelmiszertörvény Az élelmiszer gyártók részére A vendéglátásban és a közétkeztetésben ugyancsak A rendeletek megszületésének okai a hétköznapokban keresendő. Világszerte egyre több élelmiszer eredetű megbetegedést észlelnek.

a kereskedelem szisztematikus megközelítése

A globalizálódó élelmiszer kereskedelem révén egy-egy veszélyforrás váratlanul tűnik fel és okoz nem várt megbetegedéseket. A fogyasztók mind több figyelmet szentelnek ezeknek az eseteknek, és egyre fokozódóan követelik, hogy csak olyan élelmiszerek kerüljenek forgalomba illetve felszolgálásra melyek biztonságosak.

a kereskedelem szisztematikus megközelítése

Ennek elérésére a HACCP rendszert egyre szélesebb körben alkalmazzák valamennyi, az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával és a vendéglátással kapcsolatos tevékenység során. A HACCP koncepciója: a folyamatok átláthatóságára, kézben tartására irányul, és a kockázatok célirányos monitoring figyelőrendszerrel történő felügyeletén alapul.

A rendszer szisztematikus megközelítéssel lehetővé teszi: a lehetséges hibák felismerését a hibák által okozott káros következmények felmérését a potenciális hibaforrások azonosítását és a meghatározó folyamatparaméterek btc index. A lehetséges veszélyek mint a károsodások, hibák lehetséges okozóinak megelőzésére irányuló logika sikerrel alkalmazható bármely gyártói vagy környezetvédelmi minőségbiztosítási rendszerben, amely súlyt fektet a hibák bekövetkezésének és hatásának csökkentésére.

Nyomtatás PDF letöltése A Raben e-commerce elektronikus kereskedelem egy átfogó eszköz, mely az internetes értékesítéssel foglalkozó vállalatok számára nyújt elméleti- működési- és kivitelezési támogatást. Az IT, a TSL és a KEP szektorban működő vállalatokkal kötött partnerségi megállapodásoknak köszönhetően számos szolgáltatást és eszközt kínálunk az e-business logisztika vonatkozásában is.

A HACCP rendszer kialakítása hét alapelvre épül: 1 A veszélyelemzés végzése: A teljes folyamaton fel kell mérni a lehetséges veszély forrásokat és bekövetkezésük kockázatát, valamint az okozott kár jelentőségét és meg kell határozni a megelőző műveleteket. A HACCP rendszernek igen lényeges jellegzetessége, hogy adott a kereskedelem szisztematikus megközelítése, termékcsoportra, technológiára, az adott körülmények között kell a veszélyelemzést elvégezni és a rendszert kidolgozni.

Ezért nem lehetséges egy általános, minden hasonló tevékenységet végző szervezetre alkalmazható rendszer dokumentáció kidolgozása, hanem minden esetben az egyedi adottságok, feltételek részletes vizsgálata szükséges.

Elmélettörténet[ szerkesztés ] A mentális térképezés interdiszciplináris terület, amely az as évektől kezdve körülbelül egy időben jelent meg a földrajz, a pszichológia, nyelvészet és a társadalomtudományok, elsősorban a kulturális antropológia területén. A mentális térképek vizsgálata — egyes meglátások szerint — egyidős a kultúra kutatásával, és térhasználat címke alatt már a századforduló néprajzi és antropológiai irodalmában is megjelent. Bronisław Malinowskia Trobriand-szigetek közötti kereskedelmi lánc leírásakor utal arra, hogy a szigetek lakói a közvetlenül szomszédos szigeteket tartják közelinek, és ez az elképzelés hatással van a kereskedelmi kapcsolatok alakulására. A hazai néprajzi irodalomból nemzetközi ismertsége és hatása miatt is kiemelendő Hofer Tamás és Fél Editmunkája a magyar paraszti gazdálkodás tér- és időbeosztásáról. A kulturális antropológiában az ötvenes-hatvanas években végbemenő strukturalista és kognitív fordulat a térérzékelés vizsgálatának felértékelődéséhez vezetett.

A HACCP szabvány a jelek szerint egy dolgot mindenképpen elért Magyarországon: bevezetése révén több cég is rászánta magát a reformra. Az eddigi élelmiszer-biztonsági és higiéniai hiányosságokat ugyanis a HACCP miatti dokumentációs kényszer a felszínre hozta.

Az uniós csatlakozással a teljes élelmi láncon kötelezővé vált "naplózás" bevezetési határidejét a magyar cégek a tapasztalatok szerint viszonylag komolyan vették, bár ezt csak a napokban induló országos fogyasztóvédelmi vizsgálat eredményeinek szeptemberi publikálása után lehet majd biztonsággal kijelenteni.

a kereskedelem szisztematikus megközelítése

Az élelmiszer-feldolgozók már től betartják a HACCP-előírásokat, ám a teljes élelmi láncnak csak május elseje óta kell betartania. Eddig elsősorban a kiskereskedők és a vendéglátó-ipari egységek tulajdonosai kerültek emiatt nehéz helyzetbe. Kevéssé ismert tény azonban, hogy az élelmiszert termelő gazdáknak a takarmányt termelőknek is meg kell felelniük a HACCP-nek.

A magyar hatóságok ugyanis — mint az uniós szabályok kikötik — a teljes élelmi láncra vonatkozó élelmiszer-biztonsági és higiéniai eljárásokat megkövetel het ik. Más kérdés, hogy egyes tagállamokban a hatóságok esetleg elnézőbbek.

a kereskedelem szisztematikus megközelítése

Ugyanis egy most készülő, tól életbe lépő egységes uniós higiéniai és élelmiszer-biztonsági rendelet már az összes tagállamban hasonló elveket követel majd meg, szerzett kedvezmények vagy jogok nélkül.